24. ročník Budmerickej výstavy vín

Spolok vinárov a fajnkoštérov Budmerice a obec Budmerice vás pozývajú na FAJNKOŠT – 24. ročník Budmerickej výstavy vín.

Podujatie sa uskutoční dňa 14.mája 2022 o 14:00 h Na Gazdovskom dvore v Budmericiach.

Organizácia a dodanie vzoriek

Do súťaže možno zaslať biele, ružové a červené prírodné  hroznové vína. Vzorky žiadame doručiť v počte 4 fliaš o obsahu 0,75 l alebo 6 fliaš o obsahu 0,5 l
z každej vzorky od 26.4.2022 najneskoršie do 28.4.2022. 13-00 do 18-00 na adresu:

Budmerický Gazdovský dvor
Juraja Holčeka 44
900 86 Budmerice

Kontaktná osoba:

Ing. Štefan Čambal, tel.:   0903436628
Milan Gašparovič, tel:  0904356015
Ladislav Nagy, tel.: 0905324347

Albín Krajčovič, tel.:  0915188345

Poplatok  za vzorku  je  5.-EUR. Od účastníckeho poplatku sú oslobodení vystavovatelia z Budmeríc a škôl so zameraním na vinohradníctvo a vinárstvo.

Vystavovateľ priloží so vzorkami vyplnenú prihlášku vín s nasledujúcimi údajmi: 

 1. názov odrody (príp. značky)
 2. ročník
 3. prívlastok
 4. obsah zvyškového cukru
 5. kategória podľa obsahu cukru
 6. meno a adresu výrobcu.

Zatriedenie súťažných vín do kategórií podľa obsahu zvyškového cukru: 

 1. Vína tiché biele suché / do 4 g/l / 
 2. Vína tiché biele polosuché a polosladké/ od 4 – 45 g/l / 
 3. Prírodné sladké vína bez rozdielu farebnosti / viac ako 45 g/l / 
 4. Vína tiché ružové suché, polosuché a polosladké /do 45g/l/
 5. Vína tiché červené suché, polosuché a polosladké /do 45g/l/

Pri chybnom označení kategórie bude získaná medaila a ocenenie odobraté. Organizátori si vyhradzujú právo zakúpiť za bežné predajné ceny primerané množstvo z najvyššie ocenených vín. Vzorky ostávajú majetkom organizátorov a budú použité na verejnej ochutnávke.

Pravidlá degustácie

Na priebeh hodnotenia bude dohliadať prezident súťaže: Prof. Ing. Fedor Malík DrSc.

Degustované vzorky budú hodnotené podľa súťažných kategórií, ročníka a podľa všeobecných zásad senzorického hodnotenia vína. 

Hodnotenie vzoriek vín vykonajú 5-členné odborné degustačné komisie za okrúhlym stolom. Pre senzorické hodnotenie vín sa použije 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov. Hodnotenie je anonymné. Výsledné bodové ohodnotenie vzíde 

z aritmetického priemeru 3 vnútorných hodnôt po eliminácii najvyššej a najnižšej bodovej známky. 

Do finále postupuje najvyššie hodnotená vzorka z každej hodnotiacej komisie.
Z týchto vzoriek budú vyberaní šampióni súťaže jednotlivých kategórii. Na výbere šampiónov sa zúčastňujú predsedovia degustačných komisií.

Odborné hodnotenie vín sa bude konať 2. mája 2022 o 14:00 h. v Kultúrnom dome v Budmericiach.

Ocenenia

Bodovanie: 

od 92 až 100 bodov – Veľká zlatá medaila 

od 88 do 91,99 bodov – Zlatá medaila

od 84,00 do 87,99 bodov – Strieborná medaila 

Titul „Šampión 24. Budmerickej výstavy 2022“ obdržia víťazi jednotlivých kategórií.

11Najvyššie hodnotené víno od malého vinohradníka a vinára (do 30 árov obrábanej vinice a 30 hl vína) obdrží Cenu vinárskeho majstra. Ďalšie ocenenia uvedie organizátor v katalógu výstavy. Organizátor  sa zaväzuje, že podľa pravidiel O. I. V.  neudelí viac ako 30%  medailí z celkového počtu súťažných vín. Týmto vínam organizátor udelí diplom. Výstava je nominačnou výstavou  pre Národný salón vín SR 2022.

Samolepky pre ocenené vína

Pre ocenené vína je možné objednať samolepky s označením Šampión, Veľká zlatá medaila, Zlatá medaila, Strieborná medaila. Distribuovať ich smie len organizátor súťaže a objednať si ich môžete u Ing. Štefana Čambala  ( tel. č. 0903/436628).

Svojvoľné označovanie vín s logom budmerickej výstavy je považované za porušenie štatútu a zasahovanie do práv usporiadateľa. Účastník výstavy, ktorý nedodrží štatút výstavy, stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku budmerickej výstavy.

Výsledky 24. Budmerickej výstavy vín

Štatút, prihlášku a výsledky výstavy nájdete na stránkach www.fajnkosteri.budmerice.net, www.mvc.sk a www.nsvsr.sk.