FAJNKOŠT 2019

Spolok vinárov a fajnkoštérov Budmerice v spolupráci s Obecným úradom v Budmericiach vás pozýva na FAJNKOŠT, 22. ročník Budmerickej výstavy vín, ktorý sa uskutoční dňa 16.februára 2019 o 14:00 h. v Kultúrnom dome Budmerice.

Organizácia a dodanie vzoriek

Do súťaže možno zaslať biele, ružové a červené prírodné hroznové vína. Vzorky žiadame doručiť v počte 4 fliaš o obsahu 0,75 l alebo 6 fliaš o obsahu 0,5 l z každej vzorky najneskoršie do 31.1.2019 na adresu:
Kultúrny dom Budmerice J. Rášu 525 Budmerice

Kontaktná osoba:

Ing. Štefan Čambal, tel. č.: 0903436628

Milan Gašparovič, tel. č.: 0904356015

Ladislav Nagy, tel. č.: 0905324347

Albín Krajčovič, tel. č.: 0915188345

Poplatok za vzorku je 5.-EUR. Od účastníckeho poplatku sú oslobodení vystavovatelia z Budmeríc a školy so zameraním na vinohradníctvo a vinárstvo.

Vystavovateľ priloží so vzorkami vyplnenú prihlášku vín s nasledujúcimi údajmi:

a) názov odrody (príp. značky)

b) ročník

c) prívlastok

d) obsah zvyškového cukru

e) kategória podľa obsahu cukru

f) meno a adresu výrobcu.

Zatriedenie súťažných vín do kategórií podľa obsahu zvyškového cukru:

1) Vína tiché biele suché / do 4 g/l /

2) Vína tiché biele polosuché a polosladké/ od 4 – 45 g/l /

3) Prírodné sladké vína bez rozdielu farebnosti / viac ako 45 g/l /

4) Vína tiché ružové suché, polosuché a polosladké /do 45g/l/

5) Vína tiché červené suché, polosuché a polosladké /do 45g/l/

Pri chybnom označení kategórie bude získaná medaila a ocenenie odobraté. Organizátori si vyhradzujú právo zakúpiť za bežné predajné ceny primerané množstvo z najvyššie ocenených vín. Vzorky ostávajú majetkom organizátorov a budú použité na verejnej ochutnávke.

Pravidlá degustácie

Na priebeh hodnotenia bude dohliadať prezident súťaže: Prof. Ing. Fedor Malík DrSc. Degustované vzorky budú hodnotené podľa súťažných kategórií, ročníka a podľa všeobecných zásad senzorického hodnotenia vína. Hodnotenie vzoriek vín vykonajú 5-členné odborné degustačné komisie za okrúhlym stolom. Pre senzorické hodnotenie vín sa použije 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov. Hodnotenie je anonymné. Výsledné bodové ohodnotenie vzíde z aritmetického priemeru 3 vnútorných hodnôt po eliminácii najvyššej a najnižšej bodovej hodnoty. Do finále postupuje najvyššie hodnotená vzorka z každej hodnotiacej komisie. Z týchto vzoriek budú vyberaní šampióni súťaže jednotlivých kategórii. Na výbere šampiónov sa zúčastňujú predsedovia degustačných komisií.
Odborné hodnotenie vín sa bude konať 4. februára 2019 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Budmericiach.

Ocenenia

Bodovanie:

od 92 až 100 bodov – „Veľká zlatá medaila“

od 88 do 91,99 bodov – „Zlatá medaila“

od 84,00 do 87,99 bodov – „Strieborná medaila“

Titul „Šampión 22. Budmerickej výstavy 2019“ obdržia víťazi jednotlivých kategórií.

Najvyššie hodnotené víno od malého vinohradníka a vinára (do 30 árov obrábanej vinice a 30 hl vína) obdrží Cenu vinárskeho majstra.

Ďalšie ocenenia uvedie organizátor v katalógu výstavy.

Organizátor sa zaväzuje, že podľa pravidiel O. I. V. neudelí viac ako 30% medailí z celkového počtu súťažných vín. Týmto vínam organizátor udelí diplom. Výstava je nominačnou výstavou pre Národný salón vín SR 2019.

Samolepky pre ocenené vína

Pre ocenené vína je možné objednať samolepky s označením Šampión, Veľká zlatá medaila, Zlatá medaila, Strieborná medaila. Distribuovať ich smie len organizátor súťaže a objednať si ich môžete u Ing. Štefana Čambala (tel. č. 0903/436628). Svojvoľné označovanie vín s logom budmerickej výstavy je považované za porušenie štatútu a zasahovanie do práv usporiadateľa. Účastník výstavy, ktorý nedodrží štatút výstavy, stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku budmerickej výstavy.

Výsledky 22. Budmerickej výstavy vín

Štatút, prihlášku a výsledky výstavy nájdete na stránkach fajnkosteri.budmerice.net, www.mvc.sk a www.nsvsr.sk.

Prihláška.doc

, , ,