20. ročník Budmerickej výstavy vín

Spolok vinárov a fajnkoštérov Budmerice v spolupráci s Obecným úradom v Budmericiach vás pozýva na 20. ročník Budmerickej výstavy vín, ktorý sa uskutoční dňa 18.februára 2017 o 14:00 h v Kultúrnom dome Budmerice

Organizácia a dodanie vzoriek

Do súťaže možno zaslať biele, ružové a červené prírodné hroznové vína.
Vzorky žiadame doručiť v počte 4 fliaš o obsahu 0,75 l alebo 6 fliaš o obsahu
0,5 l z každej vzorky najneskoršie do 2.2.2017 na adresu:

Kultúrny dom Budmerice
J. Rášu 525
Budmerice

Kontaktná osoba:
Ing. Štefan Čambal tel.: 0903436628, 033/6448593
Milan Gašparovič tel: 0904356015
Anton Krajčovič tel:. 0911223587

Poplatok za vzorku je 5.-EUR. Od účastníckeho poplatku sú oslobodení vystavovatelia z Budmeríc a školy so zameraním na vinohradníctvo a vinárstvo.

Označenie údajov na vzorke:
názov odrody (príp. značky)
ročník
prívlastok
obsah zvyškového cukru
kategória podľa obsahu cukru
meno a adresu výrobcu.

Vystavovateľ priloží so vzorkami vyplnenú prihlášku vín s horeuvedenými vyplnenými
údajmi.

Zatriedenie súťažných vín do kategórií podľa obsahu zvyškového cukru:
1, Vína tiché biele suché / do 4 g/l /
2, Vína tiché biele polosuché a polosladké/ od 4 – 45 g/l /
3. Prírodné sladké vína bez rozdielu farebnosti / viac ako 45 g/l /
4, Vína tiché ružové suché, polosuché a polosladké /do 45g/l/
5, Vína tiché červené suché, polosuché a polosladké /do 45g/l/

Pri chybnom označení kategórie bude získaná medaila a ocenenie odobraté.

Organizátori si vyhradzujú právo zakúpiť za bežné predajné ceny primerané množstvo z najvyššie ocenených vín. Vzorky ostávajú majetkom organizátorov a budú použité na verejnej ochutnávke.

Pravidlá degustácie

Na priebeh hodnotenia bude dohliadať prezident súťaže: Prof. Ing. Fedor Malík DrSc.
Degustované vzorky budú hodnotené podľa súťažných kategórií, ročníka a podľa všeobecných zásad senzorického hodnotenia vína.
Hodnotenie vzoriek vín vykonajú 5-členné odborné degustačné komisie za okrúhlym stolom . Pre senzorické hodnotenie vín sa použije 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov. Hodnotenie je anonymné. Výsledné bodové ohodnotenie vzíde z aritmetického priemeru 3 vnútorných hodnôt po eliminácii najvyššej a najnižšej bodovej hodnoty.
Do finále postupuje najvyššie hodnotená vzorka z každej hodnotiacej komisie . Z týchto vzoriek budú vyberaní šampióni súťaže jednotlivých kategórii. Na výbere šampiónov sa zúčastňujú predsedovia degustačných komisií..
Odborné hodnotenie vín sa bude konať 6. februára 2017 o 14:00 hod.
v Kultúrnom dome v Budmericiach .

Ocenenia

Bodovanie :
od 92 až 100 bodov – „Veľká zlatá medaila“
od 88 do 91,99 bodov – „Zlatá medaila“
od 84,00 do 87,99 bodov – „Strieborná medaila“

Titul „Šampión 20. budmerickej výstavy 2017“ obdržia víťazi jednotlivých kategórií.
Najvyššie hodnotené víno od malého vinohradníka a vinára (do 30 árov obrábanej vinice a 30 hl vína) obdrží Cenu vinárskeho majstra.
Ďalšie ocenenia uvedie organizátor v katalógu výstavy.

Organizátor sa zaväzuje, že podľa pravidiel O. I. V. neudelí viac ako 30% medailí z celkového počtu súťažných vín. Týmto vínam organizátor udelí diplom.
Výstava je nominačnou výstavou pre Národný salón vín SR 2017.

Samolepky pre ocenené vína

Pre ocenené vína je možné objednať samolepky s označením Šampión,Veľká zlatá medaila, Zlatá medaila, Strieborná medaila. Distribuovať ich smie len organizátor súťaže a objednať si ich môžete u Ing.Štefana Čambala ( tel.č. 0903/436628).
Svojvoľné označovanie vín s logom budmerickej výstavy je považované za porušenie štatútu a zasahovanie do práv usporiadateľa. Účastník výstavy, ktorý nedodrží štatút výstavy, stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku budmerickej výstavy.

Výsledky 20.Budmerickej výstavy vín

Štatút, prihlášku a výsledky výstavy nájdete na stránkach www.fajnkosteri.budmerice.net , www.mvc.sk , nsvsr.sk

vystava budmerice 2017-pozvánka-1.doc vystava_budmerice_2017-prihlaska.doc

, ,