14. ročník ochutnávky vín Budmerice

Pozývame Vás na 14. ročník ochutnávky vín, ktorý sa uskutoční dňa 19.februára 2011 o 14:00 hod. v KD Budmerice.

Výstava je nominačnou výstavou na súťaže: NÁRODNÝ SALÓN VÍN SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2011.

Termín odbornej degustácie

Termín odbornej degustácie je 9.2.2011 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome Budmerice.

Organizácia a dodanie vzoriek

Vzorky žiadame doručiť v počte 3 fľaše obsahu 0,7 litra, alebo 5 fliaš s obsahom 0,5 litra z každej vzorky najneskoršie do 6.2.2011 na adresu:
Obecný úrad Budmerice J. Rášu 534 Budmerice
Kontaktná osoba: Lukačovič Štefan tel: 0904/143 320

Poplatok za vzorku 3.-EUR

Označenie údajov na vzorke:

  • a)názov odrody (príp. značky)
  • b)ročník
  • c)prívlastok
  • d)kategóriu podľa obsahu cukru
  • e)meno a adresu výrobcu.

Vystavovateľ obdrží za 1 vzorku katalóg, za 2 a viac vzoriek degustačný pohár a katalóg. Organizátori si vyhradzujú právo zakúpiť za bežné predajné ceny primerané množstvo z najvyššie ocenených vín. Vzorky ostávajú majetkom organizátorov a budú použité na verejnej ochutnávke.

Pravidlá degustácie

Do súťaže možno zaslať biele, ružové a červené prírodné hroznové vína. Hodnotenie vzoriek vín vykonajú 5-členné odborné degustačné komisie. Pre senzorické hodnotenie vín sa použije 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov. Hodnotenie je anonymné. Výsledné bodové ohodnotenie vzíde z aritmetického priemeru 3 vnútorných hodnôt po eliminácii najvyššej a najnižšej bodovej hodnoty.

Ocenenia

  • Šampión výstavy
  • Šampión bielych vín suchých
  • Šampión bielych vín ostatných
  • Šampión červených vín
  • Šampión ružových vín

Ďalšie ocenenia uvedie organizátor v katalógu výstavy. Vína ocenené zlatou a striebornou medailou obdržia diplom. Organizátor sa zaväzuje, že podľa pravidiel O. I. V. neudelí viac ako 30 percent medailí z celkového počtu súťažných vín. Organizátor si vyhradzuje právo posunu bodových hraníc potrebných pre zisk zlatých, strieborných a bronzových medailí.

Samolepky pre ocenené vína

Pre ocenené vína si môžete objednať samolepky s označením Šampión, Zlatá medaila, Strieborná medaila. Distribuovať ich smie len organizátor súťaže a objednať si ich môžete u Ing, Štefana Čambal ( tel.č. 0903/436628).

, ,